Verzending & Betalingsinfo

Bestelling en levering

In de eerste plaats hechten wij veel waarde aan kwaliteit en service. Maar daarnaast willen wij onze producten aan kunnen bieden tegen een zo laag mogelijke prijs.

Onze producten worden direct vanuit onze leverancier verzonden. Vanaf het moment van verzending bedraagt de gemiddelde levertijd momenteel `1-2 werkdagen naar Nederland en België.

Belangrijk: Het kan natuurlijk voorkomen dat een bestelling wat vertraging oploopt. Zowel onze fabrikant, als de Nederlandse en Belgische postbedrijven staan momenteel onder gigantische druk. Op bepaalde momenten is deze druk zelfs groter dan rond de kerstperiode. Hou dus alsjeblieft rekening met de kans op relatief grote vertragingen. Duurt 't je alsnog allemaal wat te lang? Begrijpelijk! Neem dan even contact met ons op.

 

Vragen over je bestelling?

Heb je vragen over je bestelling? Dan kun je altijd contact met ons opnemen, ook in het weekend en buiten kantooruren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.